Sunday, July 12, 2015

Deobandion ke aqeeda hai ke Allah jhoot bool skta hai (Maaz Allah)


Share: