Weather (state,county)

Apni shakal par kaisa fakhr ?●◗► "Apni shakal par kaisa fakhr, ye tune khud to nahi banayi, Naa’hi Apni zaat aur Nasab par fakhr Jo tu ne khud Ekhtiyar nahi ki, Haan! Tera apne Akhlaq par Fakhr karna banta hai ke ye Tera apna Banaya hua hai". :-)
Powered by Blogger.