Weather (state,county)

Ayyam Baiz ke 3 Roze 30 Rozon ke Barabar✦............♥ Ayyam Baiz ke 3 Roze 30 Rozon ke Barabar ♥............✦

It was Narrated from Jarir bin 'Abdullah RadiyAllahu Anhu that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said: "Fasting three days of each month is fasting for a lifetime, and the shining days of Al-Bid, the thirteenth, fourteenth and fifteenth."

[Sunan an-Nasa'i :: Vol 3 :: Book 22 :: Hadith 2422]

Urdu Translation: Hazrat Jarir bin Abdullah RadiyAllahu Anhu se Riwayat hai ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Irshad farmaya ke har Maah mein Teen (3) Roz Roze rakhlena Hamesha Rozah rakhne ke barabar hai aur Ayyam Baiz (Yani 13wi Raat ki Fajr se 14 wi 15 wi tak hain in ko Ayyam Baiz is wajah se kehte hain ke in ki Raat Chaand ki roshni Roushan aur saaf Maloom hoti hai).

[Urdu Ref :: Sunan an-Nasa’i :: Vol.2 :: Hadith 331]

⇨ "Allah Subhanahu Wa Ta'ala ka Irshad hai: "Jo Shaks koi Neki le kar Aayega, us ke liye us Jaisi Dus Nekiyon ka sawab hai." (Qur’an 6:160)

●◗►  Ayyam Baiz se Murad Qamri Mahinon ki 13,14,15 Tarikhen hain
●◗►  Yani: 12,13,14 June 2014, Baroz: Jumerat, Jumah, Hafta.
Powered by Blogger.