Weather (state,county)

Darbare Khudawandi Mein Hazri ke Waqt

✦..........♥ Darbare Khudawandi Mein Hazri ke Waqt ♥..........✦

✿▶ Zaib o Zeenat Ekhtiyar karen ◀✿

⇨ "O Children of Adam! Look to your adornment at every place of worship," (Qur’an 7:31)

⇨ Urdu Translation: "Aye Aoulade Aadam! Har Ibadat ke Moqe par Apni Zeenat se Aarasta raho." (Qur’an 7:31)

●◗► Zeenat se Murad Libas hai aur libas wo hai jo Aazaye Makhsoosah ko Chupale aur Accha hon, Hamen Office par ya Kisi Function mein jana ho to Sajh Dhajke Khusbo wagerah laga kar Acche libas pahen kar ghar se Nikalte hain aur yahi Jab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke Samne Ibadat ki Haazri ke Waqt jis Haal mein ho usi haal mein Chale jate hai Aisa na kare Allah ki Ibadat ke Waqt Jab bhi Masjid jao Zaib o Zeenat Ekhtiyar karo.
Powered by Blogger.