Weather (state,county)

Deendar Logon ka Mua’shre se Shikwah

✦..........:( Deendar Logon ka Mua’shre se Shikwah :(..........✦

●◗► Ham Musalman hain, Islam Aik jame Mazhab aur Mukammal Zabta Hayaat hai, Ham Islam par chalne ki Apni si Koshish karte hain lekin Insan hone ke Nate ham Galti bhi kar sakte hain, kisi ki Dil Aazari aur Haq Talfi ka Gunah ham se sarzad ho sakta hai.

●◗► Please! Agar ham koi Galti karen to Islam aur Islami Sha’ayer (Dadhi, Pagdi, aur Topi wagera) ko bura bhala na kahen balke hamen Bura bhala kahen.
Powered by Blogger.