Weather (state,county)

Dunya mein kuch Logon ka kaam bus Dusron ki Chokidari aur Uyoob talash karna hota hai

●◗► Dunya mein kuch Logon ka kaam bus Dusron ki Chokidari aur Uyoob talash karna hota hai, Aise log khaliqe Kainat ki Nazar mein bhi Mardood hote hain aur Makhlooq ki Nigahon mein bhi Na pasndidah Taherte hain.

⇨ "Woe to every scorner and mocker." (Qur'an 104:1)
⇨ "Badi kharabi hai har Aise shaks ki jo Aaib Tatolne wala Gibat karne wala ho." (Qur’an 104:1)
Powered by Blogger.