Weather (state,county)

FACEBOOK Istemal karne ke ISLAMI Usool
✦............✔ FACEBOOK Istemal karne ke ISLAMI Usool ✔............✦

❶ Razaye Ilahi ke liye Ajnabi logon ko (Friend) banana (Aik baat zahen mein rahe ladka ladke se Aur ladki ladki se hi Dosti Jayez hai warna ye Haram hai) aur Rishtedaro ko (Friend) banate hue Sulah rahmi karna.

❷ Gair muslimon ko Hikmat o Basirat ke sath Islam ki Dawat dena.

❸ Dawat o Tableeg aur Islahi Mu’ashrah ki Niyyat se Mustanad o Muhaqqiq Deeni paigamat (Timeline) par Lagana.

❹ Sab se pehle Apni aur phir sari Insaniyat ki Islah ki koshish karna.

❺ Kaare khair mein Hissa dalne aur Neki ki hosla Afzayi ke liye Acchi (Posts) like aur Share karna.

❻ Fahesh, Gair Akhlaqi aur Fuzool chizon se door rehna.

❼ Na munasib (Comment) Gali galoch ke zariye logon ki dil Aazari se bachna Naiz bad Akhlaqi ke Jawab mein bhi Hamesha Umdah Akhlaq ka Muzaherah karna.

❽ RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ki Zaate Grami, Sahaba Ikram, Azwaje Mutahrat, Ahle baith Athaar, Ayimma Ikram aur Akabireene Ummat ka pur zor Difa karna.

❾ Gussa, Badhkana, Firqa wariyat, Takleef, Qoum parasti ke Nasoor se bachna.

➓ Aankhon, Kano aur Hathon ke Galat Istemal se bachna.
Powered by Blogger.