Weather (state,county)

FACEBOOK Istemal Karne Walon Se Aik Guzarish
✦..........♥ FACEBOOK Istemal Karne Walon Se Aik Guzarish ♥..........✦

●◗► Daikha gaya ke log kisi Siyasi o Maslaki Jama'at ki Himayat mein Apne Dost/Rishtedaron se bhi ladayi jhagde par utar Aate hain.

Aap sab se Guzarish hai ke apne kisi Qaribi se Maslaki Ekhtelaf hone ka ye Matlab nahi ke Apno se qata Talluq karliya jaye, ISLAM jahan kalmaye Haq ka hukum deta hai wahi Hamen Hikmat o Sulah Rahmi, Acche Akhlaq aur Sabr o Tahammul ka bhi sabaq deta hai.

◈ ➲ Aap apne Dost/Rishtedaron ko Hikmat se Deen ki sahi Raah dikhaye Ladayi par Muafi mang kar dosti karlen, Allah ham sab ko Zindagi ke har Shobe mein ISLAM par Sahih maano mein Aml karne ki Toufeeq de. Aameen

●════════════════════◄►═══════════════════●

⇨ "And remind, for indeed, the reminder benefits the believers." (Qur’an 51:55)
⇨ "Aur Nasihat karte rahen Yaqinan ye Nasihat Imaan Walon ko Nafa Degi." (Qur’an 51:55)

Narrated Jubair bin Mut'im RadiyAllahu Anhu: That he heard the Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam) saying, "The person who severs the bond of kinship will not enter Paradise."

[Sahih Bukhari :: Vol. 8 :: Book 73 :: Hadith 13]

Urdu Translation: Hazrat Jubair bin Mut’im RadiyAllahu Anhu se Riwayat hai ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Irshad Farmaya: Qata Rahmi karne wala (Yani rishte nate Todne wala) Jannat mein Nahi Jayega.

[Urdu Ref :: Sahih Bukhari :: Vol. 7 ::  Hadith 5984]
Powered by Blogger.