Weather (state,county)

Fashion logon ko Mutassir karne ka Aik zariya hai Jabke

●◗► Fashion logon ko Mutassir karne ka Aik zariya hai Jabke Sunnat Nabwi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ko Razi aur khush karne ka zariya.

"Yaad Rakhiye! Log kabhi kisi se khush nahi hote Jabke Allah Subhanahu Wa Ta'ala apne Bandon se bahot jaldi Razi aur khush hojate hain."

▶▶▶ Ab Aap ki Marzi Jise Chahen Khush Karen..!!! ◀◀◀
Powered by Blogger.