Weather (state,county)

. H A D E E S .......................✿....... H A D E E S .......✿......................

Narrated `Abdullah RadiyAllahu Anhu: A person was mentioned before the Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam) and he was told that he had kept on sleeping till morning and had not got up for the prayer. The Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam) said, "Satan urinated in his ears."

[Sahih Bukhari :: Vol. 2 :: Book 21 :: Hadith 245]

Urdu Translation: Hazrat Abdullah bin Mas’ood RadiyAllahu Anhu se Riwayat hai ke Nabi kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ke samne Aik shaks ka Zikr aaya ke wo Subah tak pada sota raha aur Farz Namaz ke liye bhi nahi utha, is par Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ne Farmaya ke Shaitan ne us ke Kaan mein Paishab kardiya hai.

[Urdu Ref :: Sahih Bukhari :: Vol.2 :: Hadith 1144]

●◗► Astaghfirullah :(  Kitna badnaseeb hai wo shaksh Jis ke Kaan mein Allah ka Nafarman Dushman Shaitan Paishab karde, Mere Pyare Bhai aur Bahno Fajr Namaz ki pabandi karo aur is ke ilawa aur 4 Namazo ki bhi.
Powered by Blogger.