Weather (state,county)

Insani Dil kya hai..?? Qur’an ki Roshni Mein✦...........♥ Insani Dil kya hai..?? Qur’an ki Roshni Mein ♥...........✦

❶ Iman ka Maskan (Makaan) (Qur’an 5:41) Taqwa, Parhaizgari (Qur’an 49:3) Aur khofe khuda ka Markaz Quloob hain. (Qur’an 22:32)

❷ Nifaq ki Jaga (Qur’an 9:8) Shak aur Hichkichahat ka Moqam bhi Qalb hote hain. (Qur’an 9:45)

❸ Ruhani Amraz ki Jaden Quloob mein hi hoti hain. (Qur’an 2:10)

❹ Ye Quloob hain jo Narm pad jate hain (Qur'an 39:23) Sakht hokar patthar jaise hojate hain. (Qur’an 2:74)

❺ Qalb ka kaam Samajhna aur Istedlal karna hota hai (Qur’an 7:179) Quloob Andhe bhi hojate hain. (Qur’an 22:46)

❻ Ye Dil hi hain jo Itminan o Sukoon ka Moqam hote hain. (Qur’an 13:28)

❼ Aazmayeshon ke muqable ki Taqat bhi Qalb mein hoti hai (Qur’an 64:11)

❽ Narmi aur Rahem ke Jazbat (Qur’an 57:27) aur Bradrana Mohabbat bhi Qalb mein hoti hai. (8:63)

❾ Gaiz o Gussa ka sar chashma (Qur’an 9:15) Pachtawe aur Afsos ke Ehsasaat bhi Qalb mein hote hain. (Qur’an 3:156)

➓ Agar Dil durust aur Mahfooz (yani Qalb saleem) raha to Qayamat ke din kamyabi ki 100% Zamanat hai. (Qur’an 26:89)
Powered by Blogger.