Weather (state,county)

Islahi Paigham Tawajjoh Farmayen✦..............:o Islahi Paigham Tawajjoh Farmayen :o..............✦

●◗► Aap ka Password aap ke Alawah kisi ko Maloom nahi hai, Lehaza Apna Facebook Profile Deeni baton se pakizah aur saaf sutrah Rakhen, Behaya aur Gandi photos aur Post delete karden Kyun ke Mout kisi bhi waqt Aasakti hai aur Aap ke marne ke baad koi ise saaf nahi kar sakega.

✦ "Yad Rakhiye! Jab bhi koi Aap ka Account visit karega Aap ka Gunah Account badhta jayega, Qayamat ke din Aap ka Facebook Account Aap ke khilaf gawahi Ban jayega."

◈ :( "Gunah ko pehlane ka zariya bhi mat bano, kyun ke ho sakta hai ke Aap to Toba karlo Par jis ko Aap ne Gunah par Lagaya hai wo aap ki Aakhirat ki tabahi ka zariya ban jaye."

♥ My Lord! Remove from my Heart the Love of everything that You do not Love ♥

♥ Aye Mere Rab! Mere Dil se har us Cheez ki Mohabbat ko Mitade Jise tu Pasand nahi Farmata ♥ Aameen Ya Allah ♥
Powered by Blogger.