Weather (state,county)

Itminan-e-Qalb ke 10 Asbab
✦..................♥ Itminan-e-Qalb ke 10 Asbab ♥..................✦

❶ Allah ki Wahdaniyat par pokhta yaqeen Rakhna.
❷ Acchi ya Buri Taqdeer par Razi rehna.
❸ RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ki Shifa’at ki Ummid Rakhna.
❹ Farayez aur Wajibat ki pabandi karna.
❺ Duao ki kasrat karna.
❻ Har qism ke gunah bil khusoos Zulm se bachna.
❼ Mushtaba (Jis mein Shak ho) chizon se door rehna.
❽ Tilawate Quran Masnoon Duaon aur Zikr o Azkar ka Ehtemam karna.
❾ Makhlooqe Khuda ki Khidmat karna.
➓ Naik logon ki sohbat mein baithna.
Powered by Blogger.