Weather (state,county)

Izhar-E-Haq ka Durust Tariqa✦................(Y) Izhar-E-Haq ka Durust Tariqa (Y)................✦

●◗► Allah Subhanahu Wa Ta'ala ka Irshad hai: “Aye Musa o Haroon!) Tum dono Firaun ke paas jao ke wo sarkash hogaya hai, so Tum donon us se Narm Andaz mein Guftagu karna, Shayad ke wo Nasihat Qabool karle ya Darjaye”. (Qur’an 20:43-44)

✿ ◈➲ Haq aur sach Baat Umuman Kadwi nahi hoti Balke bolne ka Andaz aur Lab o Lehja kadwa hota hai, Ham Hikmat o Basirat se Aari hokar Haq baat kehne mein Mukhatib ko zaleel kardete hain aur Yaqeen rakhte hain ke Hamari is na Munasib Harkat ko sirf “Izhare Haq” samjha jaye ✿ ◈➲
Powered by Blogger.