Weather (state,county)

Jin logon ne kaha: Hamara Rab Allah hai aur phir wo us par Sabit Qadam rahe...●◗► "Jin logon ne kaha: Hamara Rab Allah hai aur phir wo us par Sabit Qadam rahe Yaqinan un par farishte (ye kehte hue) utrenge ke na koi khof Dil mein lao aur na kisi baat ka Gham khao, aur khush hojao us Jannat ki Basharat se Jis ka tum se Wada kiya gaya hai. Ham dunya ki zindag mein bhi tumhare sathi the aur Aakhirat mein bhi Tumhare rahenge, wahan Jo kuch tum chahoge tumhen milega aur har wo cheez tumhari hogi jis ki tum Tamanna karoge. Ye sab kuch us zaat ki taraf se pehli pehli Meizbani hai jis ki bakhshish bhi bahot hai, Jis ki rehmat bhi kamil." (Qur’an 41:30,31,32)

✦..............♥ Sabit Qadam Rakhne Wale 7 Aa’mal ♥..............✦

❶ Gour o Tadabbur ke sath Quran Majeed ki Tilawat. (Qur’an 25:32)
❷ Sabeqa Anmbiya aur RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ki Sirat Tayyaba ka Mutal’aa karna. (Qur’an 11:120)
❸ Quran o Hadees ki Nasihaton par Aml karna. (Qur’an 4:66)
❹ Allah Tala ke Deen ki khidmat karna. (Qur’an 47:7)
❺ Touheed aur Aamal saliha par Qayem rehna. (Qur’an 14:27)
❻ Kasrat se Allah ka Zikr karna. (Qur’an 8:45)
❼ Sabr aur Namaz ke zariye Allah se Madad hasil karna. (Qur’an 2:153)


●◗► "Ab batao ke tum Apne Parwardigar ki kon konsi Naimaton ko Jhutlaoge?." (Qur’an 55:13)

●◗► Aap ka Camera zyada se zyadah 15 Megapixels hoga Jab ke Aap ki Aankh 576 Megapixels hai, Ya Allah main Teri har di hui Naimat se Razi hun ♥ Alhamdulillah ♥
Powered by Blogger.