Weather (state,county)

Jinhe Apni Izzat Pyari hoti hai wo Bahane nahi Dhoondte
✦.....♥ Jinhe Apni Izzat Pyari hoti hai wo Bahane nahi Dhoondte ♥.....✦

●◗► Bagair pardah ke rehna aur phir yaqeen rakhna ke buri Nigahen picha na Karen, kahi se Aawaz na lage, koi na Chede, ye to Waise hi hogaya Jaise Aap apni kisi Qimti cheez ko bagair Hifazat khula Chhora aur phir yaqeen rakha ke us par koi daka nahi marega.

◈➲ Jinhen izzat pyari hoti hai wo us ki hifazat bhi karte hain, Jin ko izzat ki parwah nahi hoti phir wo bahane karte Hain ◈➲

"Mard apni nigahon ki hifazat Karen aur Aourten Mardon ke liye Aazmayesh ka samaan na bane balke parde mein rahen to Mua’ashre se ghinaone Af’aal khatam ho sakte hai. Sukoon to bus deen ki talimaat mein hi hai, kisi aur jage hal dhoondna apne Galat amal ko sahi sabit karne ke liye bahane talash karne ke mutaradif hai."

✦ Momin wo hai jis ke shar se Dusre Musalman mahfuz rahen, Aourten bhi Fitna hain Agar shaitan ki raah par chalen aur Mard bhi fitna hain Agar shaitan ke raste chalen, aur jo Shaitan ke raste chalta hai wo Mus’ashre ke liye shar hi hota hai aur jo Shar hota hai wo Momin nahi hota. Allah hame Mua’ashre ke liye shar ka Baa’is na banaye balke khair ka Baa’is Banaye ✦

••••► Shar - Burayi.
Powered by Blogger.