Weather (state,county)

Kuch chizon ki Shikayat Kabhi Na karo✦.......x Kuch chizon ki Shikayat Kabhi Na karo x.......✦

► Apni qismat ki.
► Aoulad ke samne apne badon ki.
► Apna zati makan hote huwe makan ki tangi ki.
► Bhool kar bhi apne Maa Baap aur ustad ki.
► Gair ke samne apne dost ki.
► Biwi ke samne un ke ghar walon ki.
► Rokhsat karne ke baad apne mehman ki.
Powered by Blogger.