Weather (state,county)

Main Shukr Guzar Bandah kyu na Banun
✦............♥ Main Shukr Guzar Bandah kyu na Banun ♥............✦

◈ Allah ne Mujhe Iman ki doulat se Mala Maal Farmaya hai.
◈ Umdah mahol mein meri parwarish hui.
◈ Mujhe taleem hasil karne ki toufeeq di.
◈ Do Waqt ki roti ka Bandobast kiya.
◈ Pur sukoon Dil ata kiya.
◈ Mujhe Aa’za ki salamati ke sath Acchi sahet se Nawaza.
◈ Sardi Garmi se bachne aur sir chipane ke liye cht di.
◈ Mujhe aik khoobsurat Gharana ata kiya.
◈ Acche dost aur sathi diye.
◈ Mere chehre par Muskurahat sajadi.
◈ Pahanne ko libas diya.
◈ Sab se badh kar ye ke mere Rab ne Shukr karne wali Zuban di.

✿ SubhanAllah ✿ Alhamdulillah ✿ Allahu Akbar ✿ La’ilaha Illa’llah ✿
Powered by Blogger.