Weather (state,county)

Manasik Al-Hajj- Hajj Mein kiye Jane wale Sath (7) Aa’mal

✦✿▶ Manasik Al-Hajj- Hajj Mein kiye Jane wale Sath (7) Aa’mal (Manasike Hajj) ka Mokhtasar Ta’arruf Aur Haj ke Tawaaf ki Teen Qismen ◀✿✦

❶ Ihram (Koi Cheez Apne uphar Haram karna): Umrah ya Hajj ki Niyyat karte hue Talbiya padhna, Aisa karte hi wo 7 chizen na Jayez hojati hain jo Haji ke liye Mamnoo hain, Ehram ki Chadaren badalna durust hai.

❷ Tawaaf (kisi Cheez ke Gird ghumna, Chakkar lagana): Baitullah ke Gird 7 chakkar lagana, har Chakkar Hajre Aswad se shuru hokar usi par khatam hota hai, Tawaf ke douran Nigah samne rakhen, Khana Kaba ki taraf sina ya pusht na karen, Tawaaf mein wuzu Zaroori hai.

❸ Saee (Taiz chalna): Safa aur Marwah ke darmiyan sath (7) Chakkar lagana, Safa se Marwah tak aik aur Marwah se Safa tak Dusra chakkar shumar hota hai, is liye Saee ke 7 Chakkar Safa se Shuru hokar Marwah par khatam hote hain, Saee ba Wuzu Sunnat hai.

❹ Wuqoof (Taherna): Haj mein do Wuqoof hote hain: 9 Zulhijjah ki Zohar se Guroob tak “Arfah” mein, aur 10 Zul Hijjah ki Namaz Fajr ke baad Tulu se zara pehle tak “Muzdalifah” mein, “Pehla” Farz “Dusra” Wajib hai.

❺ Rami (Phaikna): Eid ke pehle din 10 Zul hijjah ko Tulu ke baad Sirf bade sutoon aur 11,12 Zul hijjah ko zawal ke Baad Teeno sutunon ko Sath Sath (7) (7) kankariyan marna, yun kul 49 kankariyan huwin, ye Muzdalifah se chun li jati hain, Pehli Kankari marte hi Talbiya khatam kardiya jata hai, bade Shaitan ki Rami ke baad Dua nahi.

❻ Qurbani (Janwar zabah karna): Jo Haji aik hi safar mein Hajj aur Umrah dono ki Sa’adat hasil kare us par shukrane ke tor par Haj ki Qurbani lazim hai, ye Eid ki Qurbani ke Alawah hai.

❼ Halq (Baal mudwana) Qasr (Chota karna): ‘Halq’ Ihram se nikalne ke liye Mardon ka baal Mundwana, Agar baal na ho to Ustara phirwana. ‘Qasr’ Ihram se Nikalne ke liye km az km Chaothayi sir ke baal Ungli ke Aik pore….se kuch zayed…Katna. Mard Halq ya Qasr dono kar sakte hain, Aourten sirf Qasr karengi.

●════════════════════◄►═══════════════════●

✦.........:: Haj ke Tawaaf ki Teen Qismen hain ::.........✦

◗► Tawaaf Qudoom (Aamad ka Tawaaf): Baitullah Aamad ke moqe par kiya jata hai aur Sunnat hai.

◗► Tawafe Ziyarat (Mulaqat ka Tawaaf): Hajj ka markazi tawaaf jo Eid ke teen din 10,11,12 Zul hijjah ke Douran kisi waqt kiya jata hai, ye Tawaaf farz hai, Jab tak na kiya jayega Miyan Biwi aik dusre par Halal nahi hote.

◗► Tawaaf Wada’a (Wapsi ka Tawaaf): Hajj se Watan wapasi ke Moqe par kiya jata hai aur Wajib hai.
Powered by Blogger.