Weather (state,county)

Musalman Doctor ki Sifaat

✦............♥ Musalman Doctor ki Sifaat ♥............✦

❶ Acche Akhlaq ka Malik aur khush Mizaaj ho.
❷ Rahem dil, Ba Haya, Paak daman aur Diyanatdar ho.
❸ Umdah Libas, Umdah khushbo wala aur paak saaf ho.
❹ Khidmat ka jazba ho, Mareez ko Gaahak na samajhta ho.
❺ Apne shobe mein Maher ho, Mazeed saikhne sikhane ki lagan bhi ho.
❻ Aqalmand aur Hoshiyar ho.
❼ Marizon ke Raaz aur Makhfi Masayel chupane wala ho.
❽ Zaati Mafadat ke liye Gair Meyari dawaon ka Intekhab na karta ho
❾ Nazm o Zabt ki pabandi khud bhi karta ho, Staff se bhi karwata ho.
➓ Allah ki Ita’at o Bandagi ki Dawat deta ho.
Powered by Blogger.