Weather (state,county)

Nasihat Karen ' Ruswaa Nahi✦.............♥ Nasihat Karen ' Ruswaa Nahi ♥.............✦

●◗► Aik Aadmi Khalifah Mamun Al-Rasheed ke paas Aaya taa ke use Wa’z o Nasihat kare, us Aadmi ne sakht Guftagu ki aur Mamun ko "Aye Zalim!" aur "Aye Fajir!" ke Alfaz se Mukhatab kiya,

"Mamun Al-Rasheed ne kaha: Narmi se kaam lo, kyun ke Allah Tala ne Tum se behtar shaks (yani Hazrat Musa o Haroon Alaihis Salam) ko Nabi bana kar Mujh se Bad’tar shaks (yani Firaon) ki taraf bheja aur Hukum diya:

⇨ "Tum donon us se Narmi se Baat karna, Shayad wo Nasihat Qubool kare, ya (Allah) se dar jaye." (Qur’an 20:44)

⇨ "And speak to him mildly, perhaps he may accept admonition or fear Allah." (Qur’an 20:44)
Powered by Blogger.