Weather (state,county)

Nazron ki Hifazat ke Dunyawi Fafayed

✦..........-_- Nazron ki Hifazat ke Dunyawi Fafayed -_- ..........✦

❶ Nazren Jhukane se Dili khushi aur Rahat milti hai aur ye us Lazzat se kahin zyadah hai jo Na’jayez cheez ko daikh kar hasil hoti hai.

❷ Nazren Jhukana Dil ko us Hasrat se bachata hai jo Na’jayez cheez daikhne ke baad dair tak Dil mein rehti hai.

❸ Nazren Jhukana Dil mein Noor paida karta hai Jis se Insani Aankh aur Chehra Pur’Ronaq Nazar Aata hai jab ke Bad’nazri Dil mein Zulmat paida karti hai.

❹ Jis ke Wazeh Asraat Aankh aur Chehre par Mahsoos kiye ja sakte hain.

❺ Nazren Jhukane se Ilm o Ma’rifat ke darwaze khulte hain.

❻ Nazren Jhukane se Insan Shahwat ki Gulami se bach jata hai aur Insan ki Mohabbat aur Tawajje apni Ghar wali ki taraf rahti hai.

❼ Nazren Jhukane se Ibadat mein Lazzat Naseeb hoti hai.

❽ Nazren Jhukane se Dil ko Quwwat milti hai Jis se Jur’at o Isteqamat Paida hoti hai.
Powered by Blogger.