Weather (state,county)

Nekiyon ke Zariye Gunahon ki Talafi✦...............♥ Nekiyon ke Zariye Gunahon ki Talafi ♥...............✦

●◗► Aaj hamari Roz Marrah Zindagi mein Gunahe sar zad hote hi hai koi kisi ki Burayi kardeta hai ya Chogli ya kisi se Jhoot ya Takleef dedete hain Aise lamhat mein Insan Gunah kar kar Aise bhool jata hai Jaise ke us ne Gunah kiya hi na ho Allah Muaaf kare har Insan ko Apna Muhasiba karna Chahiye ke us se kya Gunah sarzad hua aur ho rahe hain Agar kisi ko Takleef pohchayi ho to Toba o Astaghfar ke sath sath us bande se bhi Muaafi mangen Aur Foran koi Neki kare Taake wo Neki us Gunah ko mitade.

Abu Dharr RadiyAllahu Anhu said: "The Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam said to me:

❶ 'Have Taqwa of Allah wherever you are,
❷ And follow an evil deed with a good one to wipe it out,
❸ And treat the people with good behavior."

[Jami at-Tirmidhi :: Vol. 4 :: Book 1 :: Hadith 1987]

Urdu Translation: Hazrat Abuzar RadiyAllahu Anhu Farmate hain ke Mujhe RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne yun Nasihat Farmayi:

❶ Tum jahan kahin bhi ho Allah se darte raho.
❷ Aur Koi Gunah sarzad hojaye to Foran Neki karliya karo ye Neki us Gunah ko mitadegi.
❸ Aur Logo ke sath Acche Akhlaq se paish aao.

[Urdu Ref :: Jami at-Tirmidhi :: Vol. 1 :: Hadith 2051]
Powered by Blogger.