Weather (state,county)

Pardah Aourat ki Hifazat ka Saman
✦..............♥ ✔ Pardah Aourat ki Hifazat ka Saman ✔ ♥..............✦

►➲ Mazboot chaar diwari kisi bhi Ghar ya Shaher ko Mahfooz rakhti hai, lekin Jab chaar diwari gir jati hai to Dushman aur Chor ghar ya shaher mein ghus aate Hain aur use Nuqsan pohchate hain.

►➲ Isi tarah Pardah bhi Aourat ko mahfooz rakhta hai Agar pardah na kiya jaye to Aawarah Nigahen Aourat ke pakizah wujood tak pahoch jati hain aur Izzat ke dushman Aourat ko Nuqsan pohcha sakte hain.
Powered by Blogger.