Weather (state,county)

Ramadhan ke Aakhri Ashrey ka I’tikaf aur Pyare Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam ka Tarze Aml
✦ Ramadhan ke Aakhri Ashrey ka I’tikaf aur Pyare Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam ka Tarze Aml ✦

Narrated 'Aisha RadiyAllahu Anha: (the wife of the Prophet) The Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam) used to practice I`tikaf in the last ten days of Ramadan till he died and then his wives used to practice I`tikaf after him.

[Sahih Bukhari :: Vol. 3 :: Book 33 :: Hadith 243][Sahih Muslim :: Book 6 :: Hadith 2640]

Urdu Translation: Hazrat Aisha RadiyAllahu Anha Farmati hain ke Nabi kareem Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat tak Ramadhan ke Aakhri Ashrey mein I’tikaf farmate rahe aur Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ke Dunya se Tashreef lejane ke baad Aap ki Azwaje Mutahrat ne bhi I’tikaf Farmaya.

[Urdu Ref :: Sahih Bukhari :: Vol. 3 :: Hadith 2026] [Urdu Ref :: Sahih Muslim :: Vol.3 :: Hadith 2784]

●═══════════════════◄►══════════════════●

✦ Ramadhan ke Aakhri Ashraey (Last 10 days) Mein Ziyada Ibadat Kijiye ✦

Narrated Aisha RadiyAllahu Anha With the start of the last ten days of Ramadan, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to tighten his waist belt (i.e. work hard) and used to pray all the night, and used to keep his family awake for the prayers.

[Sahih Bukhari :: Vol.3 :: Book 32 :: Number 241]

Urdu Translation: Hazrat Aisha RadiyAllahu Anha se rivayat hai ke jab (Ramadhan ka) Aakhri Ashrah Aata to Nabi kareem Sallallahu Alaihi Wasallam apna tehband mazboot baandh letey (yani apni kamar poori tarah kas lete) Aur un Raaton mein Aap Sallallahu Alaihi Wasallam khud bhi Jagtey aur Apne ghar walon ko bhi jagaya karte the.

[Urdu Ref :: Sahih Bukhari :: Vol. 3 :: Hadith 2024]
Powered by Blogger.