Weather (state,county)

Saare Din sab ke liye acche aur Sab ke liye bure nahi hote,
●◗► Saare Din sab ke liye acche aur Sab ke liye bure nahi hote, Na hi Allah har Insan ko har Qism ki tangi deta hai, Kuch chizon mein tangi hoti hai kuch mein Aasani.

◈➲ Insan pareshaniyon ki Ginti karne ka Ma'hir hai, Ne’maton ka Hisab kitab rakhna use hamesha Bhool jata hai ◈➲
Powered by Blogger.