Weather (state,county)

Safar Aur Haadesat
✦..................x Safar Aur Haadesat x..................✦

●◗► Safar Mein Insan Hadesat se do char ho sakta hai Lehaza Dourane safar Allah Tala se khair o Aafiyat ki Duayen mangen, Mousiqi aur Lahu o La’ab se bachen.

 :( Kahi Aisa na ho ke Aap Gunah mein Mashgool hon aur Mout Aap ko Aa pakde :(

✦...................♥ Sacchi Tobah ka Amli Tariqa ♥...................✦

❶ Gunah par Nadamat ho, sacche Dil se toba karen aur Aainda na karne ka pakka Iradah karen.
❷ Gunah ke sath sath Gunah ke Asbab aur Gunah ke raste bhi Chhorden.
❸ Gunah ka khayal bhi Dil mein na layen.
❹ Bure logon ko Chord kar Naik logon ki sohbat Ekhtiyar karen.
❺ Agar kisi ki Haq talfi ki ho to zubani toba kafi nahi balke Haq daar ya us ke wursa ko Haq ada karen.
❻ Agar kisi ko Takleef pohchayi ho to Toba o Astaghfar ke sath sath us bande se bhi Muaafi mangen.
❼ Agar Farz Roze reh gaye hon to zubani toba kafi nahi balke Rozon ka hisab laga kar Qaza roze rakhna shuru karden.
❽ Agar Farz Namaze rehgayi ho to zubani Toba kafi nahi balke Namaze shumar kar ke Qaza padhna shuru karden.
❾ Haj Farz ho jane ke baad Ada nahi kiya to Zubani toba kafi nahi balke Haj ada karne ki koshish karen.
➓ Zakat aur Maali Ibadaat mein kotahi hogayi ho to zubani toba kafi nahi balke Guzashta salon ki zakat ka hisab laga kar Adayegi karen.
Powered by Blogger.