Weather (state,county)

Sanjeedgi o Burdbari✦............♥ Sanjeedgi o Burdbari (Maturity) ♥............✦

✿ Sanjeedgi aur Burdbaari ka Haqiqi Mafhoom ye hai ke ✿

●◗► Jab kisi Mua’mle mein koi Aap ko Takleef pohchaye ya Bura bhala kahe to Aap ladne ke Bajaye Mua’mle ki teh tak pahochne ki Koshish Karen aur Hikmat o Basirat ke sath Ladayi Jhagde se Apna Daman Bachalen.

◈ Sanjeedgi - Zuban ka be huda Alfaz aur khayalat se Paak hona.
◈ Burdbari - Narmi, Sabr, Bardasht.
Powered by Blogger.