Weather (state,county)

Shaitani Kartoot Khush Numa Lubade Mein✦...........:o Shaitani Kartoot Khush Numa Lubade Mein :o...........✦

◈ Juwa, Qumar aur satte ko ► Qismat ka khail aur lucky draw.
◈ Sharab ko ►Mashroob.
◈ Mousiqi aur Naach gane ko ►Fun aur Arts.
◈ Nachne aur Urya jism ki numayesh ke dhande ko ► Show Business.
◈ Rishwat ko ► Chai pani, Jaib kharch aur Mithayi.
◈ Na jayez Ikhtelat (Mail Jol, Pyar) aur Maghribi Tehzib ko ► Saqafat (Culture) aur Festival.
◈ Be pardagi o Be hayai ko ► Khoobsurti.
◈ Uryani aur Fahashi ko ► Fitri Aazadi.
◈ Be gairti ko ► Jiddat aur taraqqi pasandi.
◈ Na jayez Jinsi Talluqat aur Zina ko ► Boy Friend o Girl Friend ka Rishta.
◈ Munafiqat ke Bazar ko ► Siyasat ke naam se Roshnas karwaya diya gaya.
Powered by Blogger.