Weather (state,county)

Susti se bachen kyun ke sust, kahel aur la parwah shaks Dunyawi taraqqi aur Aage badhne ke✦....:: Susti (Laziness) Dunyawi o Ukhrawi Nakamiyon ka Bunyadi Sabab ::....✦

●◗► Susti se bachen kyun ke sust, kahel aur la parwah shaks Dunyawi taraqqi aur Aage badhne ke Mawaqe se hamesha Mahroom rehta hai, isi Tarah Neki ke kamon, Farayez aur Wajibat mein susti karne se Aakhirat mein bhi na kaam taherta hai.

✦............♥ Susti o Kaheli se Bachne ki Masnoon Dua ♥............✦

Narrated Anas bin Malik RadiyAllahu Anhu: The Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam) used to say,

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ"

"O Allah! I seek refuge with You from helplessness, laziness, cowardice and feeble old age;. "

[Sahih Bukhari :: Vol. 4 :: Book 52 :: Hadith 77]

Urdu Translation: Hazrat Anas bin Malik RadiyAllahu Anhu se Riwayat hai ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam Farmaya karte the:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ"

"Aye Allah! Main teri panah Mangta hun Mohtajgi aur Susti se, Buzdili aur bahot zyada Budhape se. "

[Urdu Ref :: Sahih Bukhari :: Vol.4 :: Hadith 2823]
Powered by Blogger.