Weather (state,county)

Taleem, Mulazimat ya Shopping ke liye ▶▶▶ Aourat ka Ghar se Nikalna

✦........♥ Taleem, Mulazimat ya Shopping ke liye ♥........✦
✦...........▶▶▶ Aourat ka Ghar se Nikalna ◀◀◀...........✦

⇨ "Aourton ko RabbulAlameen ki Taraf se Hukum diya gaya ke wo Apne Gharo mein hi Rahen aur (Khangi umoor ke sath) Namaz, Roza aur Zakat wagerah ki Baja Aawri Karen." (Mafhoom Surah Al-Ahzab:33)

Albatta Shadeed zarurat aur Majburi ki surat mein Shari’ate Mutahrah ne Aourat ko Ghar se bahar nikalne ki Darj zail Sharayet ke sath Ijazat di hai:

❶ Nigahen nichi rakhen. (Surah An-Noor :: 32)

❷ Khushbon laga kar na Niklen. (Sunan An-Nasa’i :: 5126)

❸ Be pardah na niklen ke log un ke Husn aur libas par Nazar dalen Neez Aisa Muzayyan burqa ya Hijab bhi na pahnen jo Ajnabi nigahon ko Mutawajje kare. (Mafhoom Surah An-Noor :: 32, Surah Al-Ahzab :: 59)

❹ Paon mein aisa Zewar ya Pazaib wagerah na pahne jis se Aawaz ya Jhankar sunayi de. (Mafhoom Surah Al-Noor :: 32)

❺ Raaste ke darmiyan mein na Chalen balke Mardon se Alag kinare par chalen. (Sunan Abu Dawood :: 5272)

❻ Mardon se baat karne ki Nobat Aaye to Zanana Nazakat o Narmi ke bajaye Nape tule Alfaz mein Sakhti se baat kare. (Mafhoom Surah Al-Ahzab :: 32)

❼ Rash aur Bheed bhaad ki aisi jaga mein dakhil na ho jahan Zanana Jism ke kisi Mard se Mas hone ka Andesha ho. (Mafhoom Sunan Abu Dawood :: 5272)

❽ Tanhayi aur khuloot ki Aisi jage na jaye jahan koi Na’Mahram mard ho, chahe wo Mard lakh paarsa (parhaizgar) hi kyun na ho. (Sahih Bukhari :: 3006)
Powered by Blogger.