Weather (state,county)

Zakat-ul-Fitr (Sadaqah Fitr) se Mutalliq Chnd Maloomat ✦ Sadqah ul Fir ki Hikmaten ✦ Sadqah Fitr ki Meqdar aur Raqam aur Chnd Masayel
✦ Zakat-ul-Fitr (Sadaqah Fitr) se Mutalliq Chnd Maloomat ✦ Sadqah ul Fir ki Hikmaten ✦ Sadqah Fitr ki Meqdar aur Raqam aur Chnd Masayel ✦

❶ Rozedar ke rozon ke douran ki Baaz kotahyyon aur Laghzishon ka kaffarah.
❷ Rozon jaisi ahem Ibadat ke pura hone par Allah Tala ka shukr.
❸ Fuqra o Masakeen ke liye khane pine aur Eid ki khushiyon mein shareek hone ka Intezam.

Narrated Abdullah ibn Abbas RadiyAllahu Anhu: The Messenger of Allah (Sallallahu Alaihi Wasallam) prescribed the sadaqah (alms) relating to the breaking of the fast as a purification of the fasting from empty and obscene talk and as food for the poor. If anyone pays it before the prayer (of 'Id), it will be accepted as zakat. If anyone pays it after the prayer, that will be a sadaqah like other sadaqahs (alms).

[Sunan Abu Dawood :: Book 9 :: Hadith 1605]

Urdu Translation: Hazrat Ibn Abbas RadiyAllahu Anhu se riwayat hai ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Sadqah Fitr ko Rozahdar ki (rozon ke doran) Fuzul baton aur fahesh kalami se safayi hojaye aur Miskeeno ke liye khane pine ka bandobast ho jaye, Jo koi Sadqah Fitr ko Namaz se pehle ada karle to ye Maqbool Sadhqah fitr hai aur jo Namaz ke baad Ada kare to ye Aam Sadqat mein se Aik Sadqa hoga.

[Urdu Ref :: Sunan Abu Dawood :: Vol. 1 :: Hadith 1596]

●══════════════════◄►═════════════════●

1 ➲ Kya Sadaqah Fitr Wajib hai?

Hazrat Abudullah bin Umar RadiyAllahu Anhu  ne Bayan kiya ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Fitr ki Zakat (Sadaqah Fitr) aik Sa’a khajoor ya aik Saa Jau Farz (Wajib) qarar di thi, Gulam, Aazad, Mard, Aourat, Chote aur Bade tamam musalmano par. [Sahih al-Bukhari :: 1503 - Sahih Muslim :: 2288]

2 ➲ Sadaqah Fitr kab ada kiya jaye?

● Sadqah Fitr Eid ki namaz ke liye Nikalne se pehle ada kardiya jaye. [Sahih al-Bukhari :: 1503]

● Eid se do din pehle ada karne Behtar hai Hazrat Abdullah Bin Umr RadiyAllahuAnhu Sadaqaye Fitr Aik do Din pehle diya karte the. [Sunan Abu Dawud :: 1610]

● Is Hadees ki bina par Afzal surat ye hai ke do din pehle Ada kiya jaye, Galla (khane ki Ashya) dena chaho to bhi jayez hai lekin Aap Qimat doge to wo us Qimat ko Apni zaruriyat aur Eid ke kamo mein istemal karlenge.

3 ➲ Sadaqah Fitr ki Miqdar kya ho?

Hazrat Abu Sa'id Al-Khudri RadiyAllahu Anhu se Riwayat hai ke Ham RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ke zamane mein Khajur ya Jao ya Paneer ya Kishmish ka Aik Saa Nikala karte the. [Sahih Bukhari :: 1506-1508 - Sahih Muslim :: 2285 - Sunan Abu Dawood :: 1616]

4 ➲ Sadaqah Fitr ka Masraf kya hai?

Sadaqah Fitr ka Masraf Zakat ka Masraf hai. [Sunan Abu Dawud :: 1609] Gurba, aur Masakeen aur qareebi Yateem aur Fuqra ko hi dena chahiye, Agar Fuqra aur Masakeen na ho to 8 Muddaat main se kisi par bhi kharch kiya ja sakta hai. (8 Muddat ki tafseel – Quran 9:60)

●══════════════════◄►═════════════════●

◈ Ashya ◈ Sadqah Fir ki Meqdar (Aozan) ◈ Raqam Fitrah fi ks

► Gaihun/Aata ► Nisf Saa (2 kilo Ehtiyatan) ► 100 Rupe.
► Jao Aik Saa ► (4 kilo Ehtiyatan) ► 240 Rupe.
► Khajur Aik saa ► (4 kilo Ehtiyatan) ► 800 Rupe.
► Kishmish Aik saa ► (4 kilo Ehtiyatan) ► 1200 Rupe.
► Munaqqah Aik saa ► (4 kilo Ehtiyatan) ► 2560 Rupe.

Masla: Har musalman malike Nisab par jis ka Nisab Hajat asliya se zayed ho Sadqah Fitr Wajib hai.

Masla: Mard Malike Nisab par apni taraf se aur apne chote bacche (yani Na balig bacche) ki taraf se Sadqah Fitr Wajib hai.

Masla: Shohar apni biwi, waldain apni baligh aoulad aur bhai apni bahen ki taraf se sadqah fitr us ki Ijazat ke sath ada kar sakta hai.

••••► Feel Free To Tag/Share - Surely,الله Will Give The Reward For Spreading Righteousness.

Share this as Sadqa-E-Jariya (everlasting charity). if someone acts on any of this information, you will be benefited too INSHAALLAH.
Powered by Blogger.