Weather (state,county)

Alhamdulillah! Mujhe faqr hai k main Aourat zaat k Mutalliq kisi bhi Qism k Tahqeer Aamaiz Nazaryaat Nahi Rakhta

♥ Alhamdulillah! Mujhe faqr hai k main Aourat zaat k Mutalliq kisi bhi Qism k Tahqeer Aamaiz Nazaryaat Nahi Rakhta ♥

(Tahqeer-Haqeer Samajhna, Nafrat, Hiqarat, Beqadri, Zillat, Behurmati).

✿ Us ne mujhe zindagi di hai aur main us se zindah rehne ka haq nahi cheen sakta, Wo mera libas hai lihaza main use Tang-e-Insaniyat hone ka tana nahi de sakta.

✿ Us ne meri najasaten dhokar mujhe paak saaf rakha lihaza main us Najas Makhlooq qarar nahi de sakta, Us ne mujhe ungli pakad kar zameen par chalne ka tariqa sikhaya, Lihaza main us k pao se zameen nahi kheench sakta, Us ne meri tarbiyat kar k mujhe insan banaya lihaza main us Naqisul Aql nahi keh sakta.

✿ Us ka Amanat kardah khoon mere ragon mein dodraha hai, lihaza main use shaitan ka darwazah ya lagzish ka mahel nahi keh sakta. Us ne mujhe ghar ki pur Aashayesh o pur sukoon zindagi ata ki hai, lihaza main use fitna o fasad ka jud nahi de sakta.

✿ Us ne mujhe kamil banaya lihaza main use Naqis nahi keh sakta, Us ne apni zinagi ki har sans k sath mujhe apni Duao se Nawaza hai, lihaza main use Hiqarat Aamiz galiyan nahi de sakta.

●◗► Agar main aisa karun to meri Apni hi zaat ka tahqirat aur Nafi hoti hai ♥ Allah ka shukr hai k Main Aourat zaat k Mutalliq har tarah ka Husne Zan Rakhta Hun ♥
Powered by Blogger.