Weather (state,county)

Dil ko Murdah aur Rooh ko Bechain karne wali ChizenDil ko Murdah aur Rooh ko Bechain karne wali Chizen!
Badnazri

Gane sunne aur Filme daikhne se

Zyada hasna

Fahesh goyi se

Bure logon ki sohbat.

Dil ko Zinda o Munawwar aur Rooh ko Sukoon dene wali Chizen!

Namaz

Quran paak ki Tilawat

Allah ka Zikr

Mout ki yaad

Naik logon ki sohbat.
Powered by Blogger.