Weather (state,county)

Qaabile Gor! Ye kaisa dor hai Yaha koi apne dukh se itna Dukhi Nahi…! Jitna doosre k sukh se dukhi hai

●◗► Qaabile Gor! Ye kaisa dor hai Yaha koi apne dukh se itna Dukhi Nahi…! Jitna doosre k sukh se dukhi hai….!

♥ Agar tumne har Haal main khush rehne ka Fun Seekhliya to Yaqinan tumne Dunya k sab se bada Fun Seekhliya ♥
Powered by Blogger.