Weather (state,county)

Taleem Jis k Andar Dakhil Hoti hai wo Saadgi Ekhtiyar karta hai ♥ Aur Jis...


✿ "Taleem Jis k Andar Dakhil Hoti hai wo Saadgi Ekhtiyar karta hai ♥ Aur Jis k uphar se Guzar jati hai wo Modern ban Jata hai".
Powered by Blogger.