Weather (state,county)

Shaitan aur Nazar-E-bad se Bachne ki Dua
..... Shaitan aur Nazar-E-bad se Bachne ki Dua .....
Narrated Ibn `Abbas: The Prophet used to seek Refuge with Allah for Al-Hasan and Al-Husain and say: "Your forefather (i.e. Abraham) used to seek Refuge with Allah for Ishmael and Isaac by reciting the following:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

A'oodhu bikalimatIllahi-tammati min kulli shaytaanin wa hammatin wamin kulli 'aynin lammatin.

'O Allah! I seek Refuge with Your Perfect Words from every devil and from poisonous pests and from every evil, harmful, envious eye.'

[Sahih Bukhari :: Vol 4 :: Book 55 :: Hadith 590]

Urdu Translation: Hazrat Ibn Abbas R.A se rivayat hai k RasoollAllah
Hazrat Hasan o Husain R.A k liye panaah talab kiya karte the aur farmate the k tumhare buzurg Dada (Ibrahim Alaihi salam) bhi in kalimat k Zariye Allah ki panaah Ismaeel aur Ishaq (Alaihi salam) k liye manga karte the.

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

A'oodhu bikalimatIllahi-tammati min kulli shaytaanin wa hammatin wamin kulli 'aynin lammatin.

(Main Panaah maangta hun Allah k pure pure kalimat k zariye, har aik shaitan se aur har zahreele janwar se aur har nuqsan pohnchane wali nazar-e-bad se).

[Urdu Ref :: Sahih Bukhari :: 3371]
Powered by Blogger.