Weather (state,county)

Gunah Ke Dunyawi Nuqsanat

❶ Waqt zaye hota hai.
❷ Duayen Qubool nahi hoten.
❸ Dil sakht aur bigad jata hai.
❹ Nekiyon ki toufeeq khatam ho jati hai.
❺ Aql mein Futoor (kharabi) Aajata hai.
❻ Haq baat ko Aql tasleem nahi karti.
❼ Umr aur Rizq mein barkat khatam ho jati hai.
❽ Ilm se mahroom kardiya jata hai.
❾ Nekiyon aur Naik logon se wahshat hoti hai.
➓ Zillat o Ruswayi taari kardi jati hai.
Powered by Blogger.