Weather (state,county)

●◗► Saccha dost Maa ki tarah fikr karta hai●◗► Saccha dost Maa ki tarah fikr karta hai, Baap ki tarah dant ta hai, Bahen ki tarah cheidta hai, Bhai ki tarah Naqsh qadam par chalta hai, aur sab se badh kar ye ke use har Galat kaam se roke rakta hai aur uske Aakhirat ki fikr karta hai.

Abdullah RadiyAllahu Anhu reported Allah's Messenger (Sallallahu Alaihi Wasallam) as saying: "If I were to choose from my Umma anyone as my bosom friend, I would have chosen Abu Bakr."

[Sahih Muslim :: Book 31 :: Hadith 5872]

Urdu Translation: Hazrat Abdullah RadiyAllahu Anhu se Riwayat hai ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne irshad Farmaya: "Agar main Apni ummat mein se kisi ko (Allah ke siwa) apna jani Dost banata to Abu Bakr (RadiyAllahu Anhu) ko banata."

[Urdu Ref :: Sahih Muslim :: Vol. 6 :: Hadith 6173]
Powered by Blogger.