Weather (state,county)

♥ Do Chizen Badi Ahem Hain ♥
❶ Allah ka Darr (khof)
❷ Allah ka Dar (chokhat)

Jis shaks ko ye do Nematen Naseeb hogayin, Samjho! Us ko Dunya ki tamam Sa’aadaten naseeb hogayin ► "Darr (khof) hoga to Gunahon se bachega ► Dar (chokhat) hoga to Ibadat ki Lazzat naseeb hogi."
Powered by Blogger.