Weather (state,county)

Kisi Ke Dayare Me


Kisi ke dayare me rahkar ham
khush nahi hote,
Shabdo se Ghazal likhkar ham
gayak nahi hote,
Is kalam ko dil se lagate ham
Dil se wahi likhte,
Aaj yaha tak hain pahunche ham
jawab A Ghazal hain Likhte !

Powered by Blogger.