Weather (state,county)

Bahot Ma’zirat ke sath...

●◗► Bahot Ma’zirat ke sath! Aap ne B.A, B.com, B.sc, B.ed, M.B.A, M.sc, M.com, B.tech, M.tech, M.Phil ya P.hd, Degree hasil ki hai lekin Quran nahi padha (na samjha na us par Aml kiya) to Khoob jaan len Allah ke Nazdeek Aap ka Shumaar Jahilon mein hai.
Powered by Blogger.