Weather (state,county)

♥ Haqiqi Rozah Daar Kon Hai? ♥

✔ Jis ki Zuban Jhoot, Behudah baton, Gali galoch aur Gibat se mahfooz rahe.
✔ Jis ki Nigahen Allah ki haram karda Chizon aur na Mahram ko dekhne se bachi rahen.
✔ Jis ke Kaan Mosiqi (Music) aur dhol bajon ki Aawazon se Mahfooz rahen.
✔ Jis ki Sharmgah fahesh aur Shahwat ke kamon se bachi rahe.
✔ Aur jis ke Tamam Aaza o Jawareh gunahon se ruke rahen.

▶ Yahi Rozah ki Haqiqat hai, Rozah Sirf Bhuka pyasa Rahne ka Naam Nahi ◀
Powered by Blogger.