Weather (state,county)

Jannat me Makan Apna Bnate hai Namazi--------------- Aye Azizon her Tarah se Farz hai tum per Namaz,
--------------- Chahiye Padhte Rahen chote bade ghr ghr Namaz,
--------------- Hai bahot takeed Quran me Nahi hoti Muaaf,
--------------- Shadi ho ya Gam kisi Halat me momin per Namaz,
--------------- Tandrusti ho, ya Bimari, Watan ho, ya ho Safar,
--------------- Agar na Mumkin ho Utarna, Padh Sawari per Namaz,
--------------- Ya na ho Pani Muyassar, ya ho pani se kuch Takleef,
--------------- Padh Taimam se Bara bar ho k tu be dar Namaz,
--------------- Jannat me Makan apna bnate hai Namazi,
--------------- Masjid me Bade shoq se jate hai Namazi,
--------------- Kya shoqe Jamat hai Ibadat se hai Muhabbat,
--------------- Masjid me Azan sunte hi Jate hai Namazi,
--------------- Drte hai Qaza hone se mith te hai Ada per,
--------------- Jaan Apni Namazon me Ladaten hai Namazi,
--------------- Sajde ka Nishan Chand sa Roushan Hai jabeen per,
--------------- Hoor baheshti ko Libhate hai Namazi,
--------------- Kahta hai ye Darwaze per Darogaye Jannat,
--------------- Hut jao k Firdouse me Jate hai Namazi.
Powered by Blogger.