Weather (state,county)

Muhammadur Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam

ko Allah Tala ne Duniya me Baaz khas khas buzrugiya aur Badaiyyan aise bhi di thi k jo kisi aur Nabi Ko Nahi din.--------------{ Jaise }--------------

Aap hi ka naam Mubarak Farishte darood me padhte hai,
Aap hi ka Naam Mubarak Arsh-e-Azeem aur sub Aasmano per Aur jannat k darwaze per Likhaya gaya,
Aap hi ka Naam Mubarak Azan aur Takbeer Aur Namazo me Padha jata hai,
Aap hi ki Aane ki Khabar Ambiya Alaihissalam Dete rahe,
Aap hi k Paida hone se Shaitano ka Aasmano per Jana bnd hua,
Aap hi ka sina Mubarak Farishton ne 4 dafa Chaak kar k band kiya,
Aap hi ki kamar per Mohre Nubuwwat thi,
Aap hi k baaz naam Allah Tala k Namon se Milte hai,
Aap hi k 2 Naam Ahmad aur Muhammad Zati hai,
Aap hi Tamam Aoulade Aadam me Sub se bade Aaqil aur Samajhdar the,
Aap hi Tamam Aoulade Aadam a.s se Husn-o-Jamal me badh kar hai,
Aap hi ne Jibrail a.s ko Asli surat me Daikha,
Aap hi ko Jannat aur Dozakh ki Sair karai gai,
Aap hi k Lashkar me Farishte Kafiro se Ladne aaye,
Aap hi ki kitab Quran Shareef me Har tarah k Ehkam Bayan huwe,
Aap hi Anpadh (ummi) the koi Aadmi Aap ka Ustad Nahi tha,
Aap hi ki kitab ka Allah tala ne wada Farmaya,
Aap hi ki Kitab Zabani Yaad karna Aasan hai,
Aap hi ki kitab Zarurat k muafiq Thodi Thodi Utri,
Aap hi ko Sub Nabiyon se Zyada Mojize mile,
Aap hi per Nabuwwat ka Ahed Khatam Hua,
Aap hi ki Shariyat Qayamat tak Jari Rahegi,
Aap hi Tamam Insan Aur Jinno k Nabi hai,
Aap hi Tamam Makhlooq k liye Rahmat banaye gaye,
Aap hi ko Tamam Nabiyon se Zyada Ilm diya gaya,
Aap hi ka Shahre madina Tamam Zameen k Shahron me Buzrugi me bdh kr hai,
Aap hi k Mutalliq Mayyat se Qabar me pooch gooch hoti hai,
Aap hi per Aur Aap ki Ummat per 5 waqt ki Namaz Padhna Farz hui,
Aap hi per Namaz me Salam Bhejna Wajib hua,
Aap hi k samne Oonchi aawaz se bolna aur be Parwai se Chlna Haram tha,
Aap hi ko door se Aawaz dekar pukarna aur Bulana haram tha,
Aap hi k jism-eathar per Makkhi nahi Baith tit hi,
Aap hi ka Pasina Mubarak Khushbo wala tha,
Aap hi sub logo me Uonche Nazar Aate the,
Aap hi k Paida hone k waqt Ruye Zameen k but Ulte hogaye,
Aap hi Wafat Pane ki jage per Dafan huwe.
Aap hi k Janaze pr be Imam k alag alag Musalmano ne Namaz padhi.
Aap hi k liye Zameen sukad Jati thi,
Aap hi ko 2 Martabe Khaleel aur Habeeb k Hasil Huwe,
Aap hi ka jhula farishte hila te the,
Aap hi k oopher dhoop k wqt badalon ne saya kiya hai,
Aap hi ki Tazeem k liye Darakht jhuk jate the,
Aap hi ko Khwab me Diakhna sach hai shaitan aap ki surate paak me nahi bn sakta,
Aap hi ka zikr aur yaad Allah Tala ka hi zikr aur Yaad hai.

*****************{ Sallallahu alaihi wasallam }******************
Powered by Blogger.