Weather (state,county)

Quran Ghar Me Hai

-------------- QURAN Ghar Mai Hai Magar Parhta Nahi Mai
-------------- Zara Bhi ALLAH ka Khauf Karta Nahi Mai

-------------- Mujhe Aati Hai Museebat to ALLAH Yaad Aata Hai
-------------- Warna to Kabhi Sir Sajday Mai Rakhta Nahi Mai

-------------- Mobile ki Awaz Sun Kar Uth Jata Hon Mai Foran
-------------- Per Sun Kar Azaan Kabhi Uth'ta Nahi Mai

-------------- Kanon Mai Aazan ki Bhala Kesy Aaye Aawaz
-------------- Band to Kabhi T.V Karta Nahi Mai

-------------- Soorat Se to Insan Nazar Aata Hon Mai
-------------- Magar Seeret Se to Musalman Lagta Nahi Mai.
Powered by Blogger.