Weather (state,county)

♥ Shabe Qadr Paalene ka Aasan Nuskha ♥

RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Irshad Farmaya: "Shabe Qadr ko Ramadhan Al-Mubarak ke Aakhir Ashre ki Taaq Raaton mein talash karo." ► Allah's Messenger (Sallallahu Alaihi Wasallam) said, "Search for the Night of Qadr in the odd nights of the last ten days of Ramadan." (Sahih Bukhari :: 2017)

Shabe Qadr ka Ramadhan ke Aakhir Ashre ki taaq raton mein hona Mutayyan hai lehaza Agar Aakhir Ashre ki taaq raton (21, 23, 25, 27, 29) mein se har har Raat ko darj zail Aamal karliye jayen to Allah ki zaat se bhar pur Ummid hai ke ham Shabe Qadr ki barkaat aur Hazaar mahinon ki Ibadat ka sawab pa sakenge.

❶ Isha aur Fajr ki Namaz ba’Jamat ada kare, (jis ne isha o fajr ba jamat ada ki to use puri raat ibadat ka sawab milta hai).
❷ Teesra kalimah aur Durood shareef ka Ehtemam karen.
❸ Km az km aik parah Quran Majeed ki tilawat karen.
❹ Km se km 2 Rakat Salaat at-Tawbah padhen.
❺ Apne Gunahon par ro ro kar Allah se Muafi mangen.
Powered by Blogger.