Weather (state,county)

✔ TAKBEERATE TASHREEQ ✔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد

"Hazrat Ali RadiyAllahu Anhu Arafah (9 Dhul Hijjah) ke din Namaz Fajr se Ayyam Tashreeq ke Aakhri din (13 Dhul Hijjah) ki Namaz Asr tak Takbeere Tashreeq padhte the."

[Musannaf Ibn Abi Shaybah :: Hadith 5631]

●◗► 9 Dhul Hijjah (24/Sep/2015) ki Namaze Fajr se 13 Dhul Hijjah (28/Sep/2015) ki Namaze Asr tak har Farz Namaz ke baad ba Jama’at ya Tanha Namaz padhne wale Mard par Aik Martaba buland Aawaz se aur Aourat par aik Martaba Aahista Aawaz se ye Takbeer padhna Wajib hai.
Powered by Blogger.