Weather (state,county)

Walidain Per Rahmat ki Dua


------------------------{ Walidain Per Rahmat ki Dua }------------------------
* Allah Ka Irshad Hai: ( Rabbir Hamhuma Kama Rabbayani Sagiro) Aye Mere Parwardigaar! Mere Walidain Per Rahmat Kijiye Jis Tarah Unhone Mujhko Bachpan Me Rahmat Aur Shafaqqt k Saath Pala Tha. (Surah Bani Israil, Surah No:17, Aayat No:24)
* Walidain k Sath Naik Sulook Karo, Agar Tumhare Paas Un me se Koi Aik, Ya Dono, Budhe Ho kar Rahe, To Unhe Uf Tak Na Kaho Na Unhe Jhidak Kar Jawab do Balke In Se Ahteram k Sath Baat Karo. (Surah BaniIsrail , Surah No:17, Aayat No:23)
* Allah Tala Irshad Farmate Hai: ( Anishkurli Waliwalidaik ) k Tu Mere Shukr k Sath Apne Walidain ka Bhi Shukr Ada Kar. ( Surah Luqman, Surah No:31, Aayat No:14).

Powered by Blogger.