Weather (state,county)

♥ H I J A B ♥

✦........✿........♥ H I J A B ♥........✿........✦

✔ Aawarah aur Hawas bhari Nigahon se bachata hai.
✔ Zina se bachata hai.
✔ Zillat o Ruswayi se bachata hai.
✔ Poore Mua’shre ko be’hayai aur Fasad se bachata hai.
✔ Mua’shre mein iffat o paak damni paida karta hai.
Powered by Blogger.